Rejestracja przyczepki samochodowej

Aby móc poruszać się po drogach publicznych, wyprodukowaną przez nas przyczepką należałoby ją zarejestrować.

Po 21 czerwca 2013r. rejestracja przyczepki SAM, czyli tzw. samoróbki, jest znacznie trudniejsza. Samodzielnie wykonana przyczepka będzie musiała uzyskać świadectwo homologacji. Koszt, to nawet 15 tys. zł. Świadectwo homologacji wystawić mogą tylko trzy wyznaczone w kraju punkty.


W myśl nowych przepisów zlikwidowana zostaje możliwość dopuszczenia jednostkowego przez diagnostę, czyli nie będzie możliwości dokonania w Stacji Kontroli Pojazdów przeglądu, którego celem będzie uzyskanie świadectwa niezbędnego do rejestracji ( np. przyczepy marki SAM). Żaden pojazd, który nie będzie miał zaświadczenia wydanego przez jednostkę akredytowaną do wykonania procedury homologacji, nie będzie mógł zostać legalnie zarejestrowany.


Powyższe uwarunkowania prawne, nie przewidujące żadnego okresu przejściowego (opublikowane zostały już dnia 28.03.2013 r. z mocą obowiązującą od dnia 22.06.2013 r.), powodują, iż wnioski o rejestrację pojazdu nie posiadającego homologacji lub dopuszczenia jednostkowego składane po dniu 22.06.2013 r. zostaną rozpatrzone negatywnie.
Nic nie zmieni się w przypadku właścicieli zakupionych przyczep fabrycznych - one posiadają atesty homologacyjne i gotowe są do rejestracji.